Search
  • Tímea Molnárová

Naše projekty

Ženy a matky - naša budúcnosť.


Ani v čase korony sme nelenili. "Hluché" obdobie sme využili na vyhľadávanie nových možností, ktoré by posúvali naše centrum a zároveň aj naše mesto vpred. Všetok čas a energiu, ktorú sme nemohli venovať organizácii podujatí a stretnutí, sme teda využili efektívne a pracovali sme na nových nápadoch a projektoch. V tomto nečase nič nie je isté a výsledky sú v nedohľadne, napriek tomu chceme aby ste o našej práci vedeli viac. Rozhodli sme sa preto, že vám pár našich nápadov predstavíme.


Program pre ženy a matky, pomocou ktorého dosiahnu nezávislosť a pocit slobody


Obzvlášť hrdí sme na projekt zameraný na ženy a matky, ktorý vznikal niekoľko týždňov. Jeho hlavnou myšlienkou je vybudovať komunitu emancipovaných, zručných a sebavedomých žien, ktoré zvládnu starostlivosť o rodinu a budovanie úspešnej kariéry zároveň.

Vychádzali sme z toho, aké je ťažké presadiť sa v mužskom svete, hlavne ak máte deti a starostlivosť o ne je pre vás prioritou. Možno to znie ako klišé, ale v spoločnosti stále badať sťažené pracovné podmienky pre ženy a obzvlášť pre tie, ktoré sa popri budovaní kariéry venujú svojej rodine. Nehovoriac o tom, keď sa to deje v malom meste, akým je práve aj to naše.


Ženy sa počas starostlivosti o svoje deti nestíhajú prispôsobovať rýchlo sa rozvíjajúcemu svetu technológií a možnostiam, ktoré ponúka online svet. Cieľom programu je dať šancu ženám a matkám najmä po rodičovskej dovolenke opäť sa začleniť na pracovný trh, doplniť si vedomosti a znalosti a nadobudnúť moderné zručnosti, ktoré si rýchla zmena a rozvoj pracovného trhu vyžaduje. Vďaka programu nadobudnú potrebné sebavedomie a uvedomia si, že sú schopné vybrať si svoje povolanie snov, bez ohľadu na to, v akom meste žijú.


Ako to chceme urobiť?


Úrad práce už aj dnes ponúka rôzne rekvalifikačné kurzy nezamestnaným obyvateľom, ktoré sú však zdĺhavé a predchádza im množstvo byrokracie. My by sme naším programom chceli vytvoriť akúsi “nadstavbu” týmto kurzom, odbremeniť ženy od byrokracie a dať im komplexnejšie vzdelanie, ktoré dokážu naďalej rozvíjať aj samoštúdiom. Náš program im otvorí svet práce na diaľku, alebo na vlastných projektoch, aby nemuseli opúšťať svoje rodiny.


Ak sa nám podarí financie získať, zabezpečíme našim žienkam školenia v oblasti soft skills a hard skills; napr. finančná gramotnosť, jazykové zručnosti, podnikateľské zručnosti, počítačové zručnosti, komunikácia, kritické myslenie, reprodukčné práva a mnoho ďalších. Pomôžeme im uvedomiť si svoju hodnotu a veriť v seba samé. Jednotlivými kurzmi ich budú sprevádzať skúsení lektori, ktorí im odovzdajú svoje know - how a naučia ich používať ich v praxi. Zvýšenú pozornosť budeme počas programu venovať práve tým hard skills, ktoré umožnia matkám prácu z domu (v prípade ak sa neuplatnia v našom meste, skúsia hľadať prácu na diaľku), napr. základy programovania, alebo dnes tak žiadaný social media management, či projektový manažment.


Výsledkom programu bude silná komunita žien a zároveň matiek z rôzneho prostredia, práve aj toho znevýhodneného, ktorá sa bude navzájom podporovať a pomáhať si na ceste za lepšou budúcnosťou.


Veď posúďte sami: Emancipated Women and Mothers - Our Future


Privítame aj spätnú väzbu, prípadne vaše nápady, o ktoré by bolo možné projekt vylepšiť.


A držte nám palce.

58 views0 comments