Search

Občianske témy na KRUHÁČI

Na KRUHÁČI okrem coworkingu, poradenstva pre začínajúcich podnikateľov a zaujímavých podujatí, organizujeme v rámci projektu Re-Start odborné, moderované diskusie. Dotýkame sa nimi najmä aktuálnych, celospoločenských tém, ktoré trápia občanov mesta. Na diskusie pozývame odborníkov k diskutovanej téme. Občania majú možnosť opýtať sa ich na akékoľvek otázky k danej téme. Cieľom týchto diskusií je ukázať verejnosti možnosti ako a kde sa môžu zapojiť do rozhodovania v meste, otvárame pre nich zaujímavé spoločenské témy a ukazujeme im príklady dobrých praxí, ktoré by sa mohli zaviesť aj v Rimavskej Sobote.

Súčasťou projektu je aj spolupráca medzi miestnymi aktivistami a verejnými činiteľmi v aktivitách projektu. Diskusie pravidelne organizujeme od septembra 2019 a zatiaľ sme mali tieto témy: participatívny rozpočet, územné plánovanie, zeleň v meste, odpadové hospodárstvo a poslednou bola nemotorová doprava.


Na prvej diskusii sme spoznali nástroj participatívneho rozpočtu. Dozvedeli sme sa ako efektívne sa dá využiť na zapojenie verejnosti do rozhodovania o využití konkrétneho balíka peňazí z mestského rozpočtu. Občania sú motivovaní spolupracovať a pripraviť si vlastný projektový návrh a následne ho predstaviť a získať si podporu občanov, ktorí zaň hlasujú.


Čo sa týka územného plánu, uvedomili sme si, že proces aktualizácie územného plánu môže trvať dlhú dobu. Je preto nevyhnutné aby jednotlivé časti boli pripomienkované verejnosťou ešte predtým ako je už pripravený konkrétny návrh zmeny územného plánu. Vyhneme sa tomu, že vo finálnej fáze, keď už má MsZ hlasovať za konkrétny územný plán, tak sa zdvihne vlna odporu od neziskových organizácií alebo verejnosti, ktorí začnú protestovať. Potvrdili sme si, že územný plán je základný strategický dokument, bez ktorého sa nemôže obec, mesto plnohodnotne rozvíjať.


Dospeli sme k tomu, akou chybou bolo na prelome milénia rekonštruovať námestia a vyrúbať odtiaľ stromy a nahradiť ich nedostatočným množstvom zelene alebo žiadnou zeleňou. Momentálne v časoch, v ktorých čelíme klimatickej zmene, každý kus zelene môže znížiť teplotu v lete rozpálenom meste. S prekvapením sme zistili, že aj mestská tráva by sa nemala často kosiť a mali by sa nechať miesta, ktoré sa nekosia vôbec alebo sa sečú klasickou kosou. Väčšia tráva lepšie zadržuje rannú rosu a vlhkosť, čím zlepšuje klímu v celom meste a podporuje biodiverzitu.V téme odpadového hospodárstva sme konečne dostali odpoveď na to, prečo sú kontajnery na zberový odpad v meste veľmi rýchlo naplnené. Organizácie zodpovednosti výrobcov a tzv. vyhradené prúdy odpadu. Tieto organizácie dávajú malé finančné prostriedky zberovým spoločnostiam, ktoré nevedia častejšie vynášať zberový odpad. Od nového roku nebudú môcť ísť na skládky komunálneho odpadu odpadky, ktoré neboli predtým dotriedené. Ľudia sa postupne budú musieť naučiť, čo najmenej produkovať odpad.
Zatiaľ posledná diskusia bola venovaná nemotorovej doprave v meste. Diskusia bola opäť plná informácií. Zistili sme, že do nemotorovej dopravy patri cyklistická doprava a chôdza. Dozvedeli sme, prečo je na Slovensku ťažké vytvoriť bezpečnú infraštruktúru pre nemotorovú dopravu. Všetko stojí a padá na samospráve, ktorá musí mať nemotorovú dopravu ako prioritu vo svojej agende, lebo inak sa nepohne dopredu. Úradníci sú preťažení a častokrát už nemajú kapacity na kreatívne riešenia v nemotorovej doprave. Samospráva a verejnosť a rôzne občianske združenia by mali spolu komunikovať. Občianske združenia so zameraním na nemotorovú dopravu by mohli ponúknuť samospráve svoju expertízu a spolu posunúť nemotorovú dopravu ďalej.


Verejné diskusie na občianske témy budú na KRUHÁČI pokračovať aj naďalej. Budeme sa na vás tešiť pri ďalšej pálčivej téme.


25 views0 comments