Search
  • Tímea Molnárová

Žime celý rok, ako v Deň Zeme

Updated: Apr 28, 202022. apríl si od roku 1970 každoročne pripomíname ako Svetový deň Zeme. 22. apríl 2020 je však trochu iný, ako tie ostatné a akosi viac si uvedomujeme silu prírody a jej klenoty. Na základe príspevkov a výziev, ktorých bol plný facebook aj instagram, sa väčšina z nás snažila urobiť aspoň malú drobnosť pre našu prírodu. Ona sa nám za to určite poďakuje. Ale čo keby sme tie drobnosti robili každý deň?


Radi by sme na vás aj touto cestou apelovali slovami environmentalistu RNDr. Petra Brunovského, PhD. „Tento významný deň má v sebe prínos pre nás všetkých hlavne v tom, že nás učí zamyslieť sa nad všeobecnými zásadami. Tie spočívajú v ochrane zdravia okolitej prírody a šetreniu prírodných zdrojov“. Takýchto zásad je samozrejme mnoho, stále o nich počúvame v médiách, čítame v článkoch. Predsa nám však robí problémy, ak ich máme dodržiavať. Pripomeňme si preto aspoň niektoré z nich a snažme sa dodržiavať tie, ktoré sú v našich silách.Recyklujme - mnoho ľudí už pochopilo, že vhadzovať všetko do čierneho kontajnera a vyviezť to na skládku nie je ideálne riešenie. Niekto triedi iba sklo, noviny či PET fľaše a niekto rozoberie i obálku z výplatnej pásky, aby plastové okienko vytriedil osobitne, dôležité je si uvedomiť, že to nie je zbytočné a myslieť na to v domácnosti aj na pracovisku.


Nakupujme inteligentne - tak ako všetko ostatné v živote, tak aj nakupovať sa dá s rozumom. Bez emócií, podľa svojich reálnych priorít a potrieb. Pobyt v nákupných centrách býva často ako pochod zamínovaným poľom. Iba málokto dokáže prejsť vedľa obchodov bez zastavenia.


Cestujme ekologicky - cestovať zodpovedne nepredstavuje niečoho sa vzdať alebo za všetko viacej zaplatiť. Predstavuje to oceniť miesto, ktoré navštevujeme a postupovať spôsobom, ktorý je priateľský k miestnemu životu a jeho budúcim generáciám.Šetrime vodou - má samozrejme väčšie ekologické rozpätie a často úzko súvisí so šetrením elektrickej energie. Voda je významná strategická surovina, bez ktorej by sme si naše životy predstaviť nevedeli.


Stravujme sa múdro - ryby, avokádo, čučoriedky alebo kofeín môžeme zaradiť medzi „múdre“ potraviny. Tieto nám zlepšia zrak, posilnia pamäť či funkciu mozgu.


Vysádzajme stromy - taká jednoduchá zásada. Stromy sú užitočné a krásne. Preto ich vysádzame. Uvedomujeme si ich význam v širšej spojitosti s prevládajúcimi zmenami klímy.


Používajme čistú energiu - z nevyčerpateľných zdrojov energie pochádza výlučne z prírodných zdrojov Zeme. Ide o slnečné žiarenie, vietor, vodu, geotermálne teplo a biomasu. Ak sa správne využívajú, nikdy sa nevyčerpajú a nespôsobia nebezpečné zmeny klímy.


Vykurujme rozumne - pri rozhodovaní sa o najvhodnejšom spôsobe vykurovania, pri stavbe či prestavbe domu je efektívne nechať si vypracovať energetický audit.

Nezabúdajme, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné. Preto je potrebné venovať sa otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť poklady Zeme pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na našej planéte.

9 views0 comments