Search
  • Tímea Molnárová

Čo je to coworking?

So slovom coworking sa stále častejšie stretávame už aj v Rimavskej Sobote. Objavuje sa v médiách, v novinách, vyskakujú na nás informácie aj na sociálnych sieťach. Ale čo vlastne coworking je a pre koho je určený?


Čo nám tvrdí wikipédia


Ak sa pustíme do vyhľadávania na internete, zistíme, že coworking predstavuje štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Je to v podstate komunita nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňujú zdieľať hodnoty, skúsenosti, nápady a profitovať zo spolupráce.A funguje to takto naozaj (v Rimavskej Sobote)?


Coworkingový priestor v Rimavskej Sobote nájdete len na KRUHÁČI. Vyplýva to aj zo samotného názvu centra „KRUHÁČ coworking & startup center“. Hlavným cieľom a dôvodom vzniku centra bolo zaujať mladých, šikovných a vzdelaných ľudí v regióne a zabrániť ich odchodu z mesta. Hľadali sa riešenia, ktoré by boli pre nich dostatočne inšpiratívne a motivujúce, ba dokonca nútiace rozmýšľať „odídených Soboťanov“ o návrate späť do Rimavskej Soboty. Vtedy vznikla myšlienka vyskúšať vo svete už zabehnutú filozofiu, ktorou je kombinácia pracovného prostredia kancelárie s relaxujúcou a spoločenskou atmosférou kaviarne s platobným systémom fitnes centra (za priestor sa platí len za dni, ktoré tam klient strávi, resp. si kúpi „permanentku“).


Coworking je priestor, v ktorom je možné skĺbiť prácu, vzdelávanie, voľný čas... priestor, ktorý podporí vznik nových spoluprác, priateľstiev, komunít, vďaka ktorým v konečnom dôsledku vznikne nápad, myšlienka a možno aj nové pracovné miesto. Coworkingový priestor tvorí v podstate 1/3 centra KRUHÁČ. Je to atraktívny, moderný a plne vybavený priestor na prácu jeho členov. Členovia majú k dispozícii pracovné stanice s kancelárskym nábytkom, vysokorýchlostným internetovým pripojením, tlačiarňou, kopírkou, rokovacou miestnosťou (pre porady a stretnutia v súkromí), kuchynku s oddychovou zónou a asistentské služby.Pre koho je coworking ideálny?


Coworking je najmä pre ľudí, ktorí majú možnosť pracovať z domu, ale chýba im kontakt s ľuďmi, s ktorými by si mohli vymieňať skúsenosti a pomáhať si navzájom. Pre grafikov, programátorov, marketérov, virtuálne asistentky, social media manažérov.... ale aj pre všetkých tých, ktorí chcú vymeniť nudnú kanceláriu za moderné kreatívne prostredie.


A koľko miniete za najlepšiu kanceláriu v Rimavskej Sobote? Dozviete sa v ďalšom článku.

25 views0 comments