po 02. 12. | Bélu Bartóka 20/A

Zeleň v meste

Zeleň v meste, produkciou kyslíka, zlepšuje mikroklímu v meste, znižuje prašnosť a hluk, chráni rozmanitosť rastlín a živočíchov. Zeleň v meste pôsobí upokojujúco na dušu občanov a má tiež funkciu skrášľovania verejného prostredia. V neposlednom rade odstraňuje negatívne vplyvy zmeny klímy.
Registration is Closed
Zeleň v meste

Time & Location

02. 12. 2019, 17:00
Bélu Bartóka 20/A, Bélu Bartóka, 979 01 Rimavská Sobota, Slovakia

Share this event