Spojte sa s nami

Bélu Bartóka 20/A, 979 01 Rimavská Sobota, Slovakia

+421 903 775 997

Fakturačné údaje:

NAŠA SOBOTA občianske združenie

Sobôtka 5116/3, 979 01 Rimavská Sobota 

SK47 1100 0000 0029 2190 4177

IČO: 42310229

DIČ: 2024082929

Ďakujeme za správu, budeme sa jej venovať čo naskôr.